डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट र अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको नियमित रआंशिक परीक्षाको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |2023-03-26T11:09:08+05:45March 26th, 2023|NOTICE|0 Comments

होटल मेनेजमेन्ट कार्यक्रमको दोश्रो बर्ष दोश्रो खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको तालीका बारे सूचना !!!

By |2023-03-20T11:07:12+05:45March 20th, 2023|NOTICE|0 Comments

प्रि–डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट र अप्रेन्टिशिप कार्यकमको नियमित/आंशिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |2023-03-09T14:49:33+05:45March 9th, 2023|NOTICE|0 Comments

सेवा करार व्यक्ती छनोटको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना !!!

By |2023-02-26T17:16:26+05:45February 26th, 2023|NOTICE|0 Comments

डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको दोस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

By |2023-02-22T11:27:30+05:45February 22nd, 2023|NOTICE|0 Comments

निःशूल्क तालीमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको बारे सूचना !!!

By |2023-02-20T18:57:28+05:45February 20th, 2023|NOTICE|0 Comments

प्रि–डिप्लोमा तहको (एक विषय) मौका परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भरी वुझाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

By |2023-02-10T11:18:56+05:45February 10th, 2023|NOTICE|0 Comments
Go to Top