परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |2023-09-19T17:23:37+05:45September 19th, 2023|NOTICE|0 Comments

प्रि डिप्लोमा तह औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship)कार्यक्रममा निःशूल्क प्रशिक्षणका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना !!!

By |2023-09-13T17:41:16+05:45September 13th, 2023|NOTICE|0 Comments

प्रवेश परीक्षाको नतिज प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

                CLICK HERE [...]

By |2023-08-24T11:19:20+05:45August 24th, 2023|NOTICE|0 Comments

डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको दोश्रो वर्ष प्रथम खण्ड र तेस्रो बर्ष प्रथम खण्ड नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

By |2023-07-03T15:12:54+05:45July 3rd, 2023|NOTICE|0 Comments

परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

By |2023-04-30T10:30:38+05:45April 30th, 2023|NOTICE|0 Comments

डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट र अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको नियमित रआंशिक परीक्षा तालीका सम्बन्धी सूचना !!!

By |2023-04-19T11:44:53+05:45April 19th, 2023|NOTICE|0 Comments
Go to Top