परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना

By |2021-07-11T14:05:38+05:45July 11th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

Pre-Diploma in Hotel Management (Apprenticeship) को रजिष्ट्रेशन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |2021-04-20T15:57:28+05:45April 20th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

DHM First Semester को परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना

By |2021-04-20T15:58:00+05:45April 20th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

निःशुल्क आवासीय तालीमको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

By |2021-03-26T15:18:04+05:45March 26th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

प्रमाणपत्र तह अप्थालमिक साईन्स दोस्रो र तेस्रो बर्षको बार्षिक शुल्क बुझाउने सम्बन्धि सुचना ।

By |2021-03-11T17:05:49+05:45March 11th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments
Go to Top