डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट, अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ र प्रि डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको पुन: प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना ।

By |2022-09-20T22:20:13+05:45September 20th, 2022|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments
Go to Top