निःशुल्क आवासीय तालीमको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

By |2021-03-26T15:18:04+05:45March 26th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

निःशूल्क तालीमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको बारे ।

CLICK HERE TO VIEW NOTICE CLICK HERE TO VIEW RESULT

By |2021-02-14T18:36:15+05:45February 14th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

निःशूल्क तालीमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको बारे ।

VIEW NOTICE VIEW COMMERCIAL COOK RESULT VIEW BARISTA GROUP A [...]

By |2021-01-25T22:48:31+05:45January 25th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments
Go to Top