We Believe in Team Work

Harka Lal Shrestha

Principal

Rajiv Kumar Thakur

Vice-Principal

Shailendra Shahi

HOD

Shrijana Pandey

Instructor

Moti Prasad Gurung

Instructor

Preeti Khadka

Instructor

Dinesh Shrestha

Hotel Management Instructor

Susan KC

IT Assistant Instructor

Sajan Gurung

Assistant Instructor

Pramesh Gurung

Assistant Instructor

Umesh Lavaju

Assistant Instructor

Uzwal Bahadur Karki

Assistant Instructor

Govinda Bahadur Basnet

Assistant Instructor

Tekendra Tulachan

Teaching Aid

Somal Pariyar

Teaching Aid