We Believe in Team Work

Harka Lal Shrestha

Principal

Shailendra Shahi

Vice-Principal

Moti Prasad Gurung

Instructor

Dinesh Shrestha

Hotel Management Instructor

Surabhi Thapa

Hotel Management Instructor

Govinda Bahadur Basnet

English Instructor

Sajan Gurung

Assistant Instructor

Pramesh Gurung

Assistant Instructor

Umesh Lavaju

Assistant Instructor

Uzwal Bahadur Karki

Assistant Instructor

Susan KC

IT Assistant Instructor

Tekendra Tulachan

Teaching Aid

Somal Pariyar

Teaching Aid