Rules and Regulations for Students

पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्येश्यले प्रा.शि.तथा व्या.ता. परिषद्द्धारा २०५३ सालमा स्थापित यस पोखरा प्राबिधिक शिक्षालय ले स्थापना कालदेखि पर्यटन क्षेत्रसंग सम्वन्धित विभिन्न विषयहरुमा सिप तथा रोजगारमूलक तालीम दिदै आईरहेको र शैक्षिक सत्र २०७१ देखि डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम, २०७३ देखि १८ महिने प्रा.एस.एल.सी कूलिनरी आर्ट कार्यक्रम संचालन भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने उद्येश्यले २०७३ देखि नै हिमालय आंखा अस्पतालको संयूक्त साझेदारीमा हिमालय आंखा अस्पताल घारीपाटन पोखरामा संचालन गर्ने प्रमाणपत्र तह अप्थाल्मिक साईन्स कार्यक्रममा भर्ना भै प्रवेश गरेपछि विद्यार्थीहरुले यस संस्थाको परिवारको सदस्य सम्झेर यसको सरसफाईका साथै राम्रो एवं अनूशासित वातावरणमा वसि सभ्यताको परिचय दिनूपर्नेछ जून कूरा पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रकालागि सिप जत्तिकै महत्वपूर्ण हून्छ । त्यसैले मर्यादित सभ्य, अनूशासित र सू-संस्कृत वातावरण वनाई राख्नको लागी निम्नाअनुसारका नियमहरु पालना गर्नूपर्नेछ । नियमहरुविद्यार्र्थीलाई असजिलो वनाउनको लागि होइन मर्यादित, सू-संस्कृत सभ्य अनूशासित वातावणमा पर्यटन र स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण गरि आप्mनो विशिष्ट पहिचान वनाउनको लागि हो ।

 • यस शिक्षालयलाई आफनो घर सम्झी सफा सूग्घर राख्न सहयोग गर्नूपर्नेछ ।

 • यस शिक्षालयभित्र धूम्रपान, मध्यपान गर्न पाइने छैन, यदी कसैले गरेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कारवाहि गरिने छ ।

 • यस शिक्षालयभित्र कूनै किसिमको राजनैतिक क्रियाकलापहरु गर्न पाइने छैन,साथै अध्ययन अवधिभर संस्थाको नियम विपरित हूने कूनै कार्य गर्न पाइने छैन (जस्तै राजनितिक क्रियाकलाप, नारावाजी, गूठवन्दी हुलदंगा तथा झै भगडा, ताडफोड साथै कुनै पनि संघ संगठन खोल्ने जस्ता क्रियाकलाव) माथि उल्लेखित क्रियाकलापमा संलग्न हूनगई त्यसवाट हून गएको नोक्सानीलाई धरौटि रकमवाट कट्टि गर्ने र सो रकमवाट क्षतिपूर्ति मिलान हून नसके प्रचलित कानून वमोजिमअसूल उपर गरिनेछ ।

 • विद्यार्थीलाई यस शिक्षालय भित्र छिरेपछि कक्षा नसकिन्जेल सम्म शिक्षालय वाहिर निस्कन दिइने छैन यदि जानै पर्ने अवस्था आएमा Department Head वाट लिखित स्विकृत लिनू पर्नेछ ।

 • खाजा खान शिक्षालय हाता भित्र क्यान्टिनको व्यवस्था गरिएको छ ।

 • शिक्षालय भित्र रहेका विभिन्न प्रयोगात्मक ल्याबहरुमा सम्वन्धित काम वाहेक जानपाइने छैन ।

 • यस शिक्षालय वाट वाहिर निस्किदा गेटमा अनिवार्य झोला चेक गराउनू पर्नेछ ।

 • Practical Lab मा झोला लिएर जान पाइने छैन ।

 • विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमाशिक्षालय ले तोकेको पोषाक लगाउनू पर्नेछ ।

 • विद्यार्थीले खालि समयमा पूस्तकालयमा बसि शान्त पूर्वक अध्ययन गर्नू पर्नेछ ।

 • पूस्तकालयवाट पुस्तक झिक्न परेमा अनिवार्य पूस्ताकालय परिचय पत्र प्रयोगगर्नूपर्नेछ र पूस्तकालयको कूनैै पनि पूस्तक एक पटकमा वढिमा ७ दिन भन्दा धेरै राख्न पाइने छैन ।

 • प्रयोगात्मक कक्षामा उत्पादीत खाना कक्षा कोठामा अथवा घर लान पाइनेछैन र तोकिएको  ठाउंमा नै वसि खानू पर्नेछ ।

 • अध्ययनको शिलसिलामा प्रयोग हूने कूनै पनि सामाग्री जानिजानि, हेलचक्राई तथा लापरवाहिले टूटफूट, हानि नोक्सानी गराएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई कार्वाही गरि सो को हर्जना सम्वन्धित विद्यार्थीवाट लिइनेछ ।

 • विद्यार्थीलाई यस शिक्षालय भित्र मोवाइल फोन प्रयोग गर्न निषेधित छ ।

 • यस शिक्षालयका कूनै पनि सामाग्रीहरुशिक्षालयवाहिर विना स्विकृती लैजान पाइने छैन ।

 • संस्थामा वुझाउनू पर्ने शूल्क तोकिएको समय भित्र वूझाउनू पर्नेछ ।

 • भर्ना भईसकेपछि कूनै कारणवस बिचैमा निस्कासन गरिएमा वा विद्यार्थी आफैले छाडेमा त्यस पुर्व तिरेको धरौटि वाहेकको कूनै पनि रकम फिर्ता गरिने छैन र धरौटी रकम लिन भर्ना हूंदाको सक्कल विल अनिवार्य पेश गर्नू पर्नेछ ।

 • अध्ययन अवधिभर खानेवस्ने व्यवस्था विद्यार्थी स्वंमले नै मिलाउनू पर्नेछ ।

 • खाजा खाने समय वेगर कूनै पनि समयमा क्यान्टिनमा जान पाइने छैन ।

 • विद्यार्र्र्थीको आन्तरिक मूल्याङ्गनको अंक अन्तिमपरिक्षाको अंक संग जोडिने भएकोले, शिक्षालयले लिने आन्तरीक परीक्षा Internal Assessment, Project work, Report अनिवार्य रुपमा गर्नूपर्नेछ । यदि आन्तरीक मूल्याङ्गनमा नै विद्यार्थी अनूत्तिर्ण भए अन्तिम परीक्षामा सामेल गराइने छैन ।

 • आन्तरीक मूल्याङ्गनमा Terminal Exam को अलवा Attitude, Grooming, Attendance, log book, Class perfomance आदिलाई पनि मूल्याङ्गन गरिने हूंदा विद्यार्थीहरुले नियमित हाजिरी, तोकेको पोषाक  Positive Attidues नियमित Homework आदी गर्नूपर्ने छ ।

 • न्यूनतम हाजिरी नपूगेका विद्यार्थीलाई अन्तिम परीक्षामा सामेल गराइने छैन ।

 • शिक्षालयको कर्मचारीहरु सित असंवन्धित काममा हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन ।

 • विद्यार्थीलाई चित्त नवूझेको कूराहरु अथवा कूनै गूनासो गर्नूपरेमा सम्वन्धित प्रशासन शाखा /Department  Head  मार्फत प्रमूख, उपप्रमूख तथा Placement & Counselling unit मा सम्पर्क गर्नूपर्नेछ ।