Notice Board2020-12-21T09:51:44+05:45

निःशुल्क तालीमको अन्तर्वार्ता स्थगीत गरिएको सूचना ।

By |January 14th, 2022|Categories: NEWS, NOTICE|

नियमित तथा आंशिक परीक्षाको तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |January 11th, 2022|Categories: NEWS, NOTICE|

आंशिक परीक्षाको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना

By |January 11th, 2022|Categories: NEWS, NOTICE|

रजिष्ट्रेशन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |January 5th, 2022|Categories: NEWS, NOTICE|

Go to Top