Notice Board2020-12-21T09:51:44+05:45

निःशुल्क आवासीय तालीमको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

By |March 26th, 2021|Categories: NEWS, NOTICE, RESULT|

प्रमाणपत्र तह अप्थालमिक साईन्स दोस्रो र तेस्रो बर्षको बार्षिक शुल्क बुझाउने सम्बन्धि सुचना ।

By |March 11th, 2021|Categories: NEWS, NOTICE|

Go to Top