Notice Board2020-12-21T09:51:44+05:45

परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |September 19th, 2023|Categories: NOTICE|

प्रि डिप्लोमा तह औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship)कार्यक्रममा निःशूल्क प्रशिक्षणका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना !!!

By |September 13th, 2023|Categories: NOTICE|

डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको दोश्रो वर्ष प्रथम खण्ड र तेस्रो बर्ष प्रथम खण्ड नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

By |July 3rd, 2023|Categories: NOTICE|

Go to Top