Notice Board2020-12-21T09:51:44+05:45

डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट र अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रथम वर्ष प्रथम खण्ड र दोस्रो बर्ष प्रथम खण्डको नियमित रआंशिक परीक्षाको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |March 10th, 2024|Categories: NOTICE|

डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्टको दोस्रो वर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो वर्ष दोस्रो खण्ड रअटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको दोस्रो वर्ष दोस्रो खण्डको नियमित रआंशिक परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |December 4th, 2023|Categories: NOTICE|

प्रि डिप्लोमा तह औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship)कार्यक्रमको पुनः प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना !!!

By |November 28th, 2023|Categories: NOTICE|

प्रि डिप्लोमा तह औधोगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship)कार्यक्रमको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना !!!

By |October 7th, 2023|Categories: NOTICE|

Go to Top