निःशुल्क तालीमको अन्तर्वार्ता स्थगीत गरिएको सूचना ।

By |2022-01-14T16:22:43+05:45January 14th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

नियमित तथा आंशिक परीक्षाको तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |2022-01-11T11:44:31+05:45January 11th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

आंशिक परीक्षाको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना

By |2022-01-11T11:31:53+05:45January 11th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

रजिष्ट्रेशन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |2022-01-05T10:57:10+05:45January 5th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

सीप परीक्षण (SKILL TEST) को आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Click here to View NSTB detail Notice Download Skill Test [...]

By |2021-11-29T12:01:01+05:45November 29th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

Diploma in Hotel Management (DHM) IV Semester को कक्षा संचाल सम्बन्धि सूचना ।

All the Diploma in Hotel Management (DHM) 4th Semester semester students [...]

By |2021-11-29T09:33:12+05:45November 29th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments
Go to Top