निःशुल्क आवासीय तालीमको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

By |2021-03-26T15:18:04+05:45March 26th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

प्रमाणपत्र तह अप्थालमिक साईन्स दोस्रो र तेस्रो बर्षको बार्षिक शुल्क बुझाउने सम्बन्धि सुचना ।

By |2021-03-11T17:05:49+05:45March 11th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

डिप्लोमा इन होटल मेनेजमेन्ट नियमित तथा आंशिक परीक्षाको तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |2021-02-18T10:57:00+05:45February 18th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

निःशूल्क तालीमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको बारे ।

CLICK HERE TO VIEW NOTICE CLICK HERE TO VIEW RESULT

By |2021-02-14T18:36:15+05:45February 14th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments
Go to Top