Diploma in Hotel Management & Automobile Engineering को परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |2022-04-27T17:49:35+05:45April 27th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

निःशुल्क जनरल कुक तालीमको अन्तरर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको सुचना ।

By |2022-04-24T19:08:04+05:45April 24th, 2022|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

निशुल्क (Barista) तालीमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको सूचना ।

By |2022-04-15T17:27:53+05:45April 15th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

निशुल्क तालीमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरीएको सूचना ।

By |2022-03-23T21:55:48+05:45March 23rd, 2022|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

नियमित तथा आंशिक परीक्षाको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना

By |2022-03-04T14:44:28+05:45March 4th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments
Go to Top