PCL in Ophthalmic Science, Diploma in Hotel Management & Automobile Engineering Entrance Result 2078.

CLICK HERE TO VIEW CTEVT GANDAKI PROVINCE NOTICE CLICK HERE [...]

By |2021-09-25T18:18:56+05:45September 25th, 2021|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

डिप्लोमा तह सेमेष्टर परीक्षा प्रणालीको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

By |2021-08-20T11:49:46+05:45August 20th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments

Diploma in Hotel Management [First Semester] को नियमित/आंशिक परिक्षाको परीक्षा तालिक सम्वन्धि सूचना।

2078 Diploma in Hotel Management [First Semester] को नियमित/आंशिक [...]

By |2021-08-05T11:42:15+05:45August 5th, 2021|NEWS, NOTICE|0 Comments
Go to Top