डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्टको परीक्षा ताकिका सम्बन्धि सूचना ।